Areia

#174

75 Scrobbles

Top Tracks

#1BLACKPINK, AreiaWhistle (Areia Kpop Fusion REMIX)64
#2HyunA, AreiaBubble Pop (Areia Kpop Remix)2
#3Chungha, Seulgi, SinB, Soyeon, AreiaWow Thing (Areia Kpop Remix)1
Areia, Hello VenusWiggle Wiggle (Areia Kpop Fusion Remix)1
HyunA, AreiaLip & Hip (Areia Kpop Remix)1
BLACKPINK, AreiaAs If It's Your Last (Areia Kpop Fusion Remix)1
Areia, Red VelvetUmpah Umpah (Areia Kpop Remix)1
Areia, MomolandBAAM (Trance Remix)1
Areia, MomolandBAAM (Tropical House Remix)1
BLACKPINK, AreiaBoombayah (Areia Remix)1
Areia, BVNDITJungle (Areia Kpop Remix)1

Pulse

7 days | 12 weeks | 12 months | 10 years

07. July 2020 0
08. July 2020 0
09. July 2020 0
10. July 2020 0
11. July 2020 0
12. July 2020 0
13. July 2020 0
Week 18 2020 0
Week 19 2020 0
Week 20 2020 0
Week 21 2020 0
Week 22 2020 0
Week 23 2020 1
Week 24 2020 0
Week 25 2020 0
Week 26 2020 0
Week 27 2020 0
Week 28 2020 0
Week 29 2020 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 55
2019 12
2020 8

Performance

7 days | 12 weeks | 12 months | 10 years

07. July 2020 n/a
08. July 2020 n/a
09. July 2020 n/a
10. July 2020 n/a
11. July 2020 n/a
12. July 2020 n/a
13. July 2020 n/a
Week 18 2020 n/a
Week 19 2020 n/a
Week 20 2020 n/a
Week 21 2020 n/a
Week 22 2020 n/a
Week 23 2020 #30
Week 24 2020 n/a
Week 25 2020 n/a
Week 26 2020 n/a
Week 27 2020 n/a
Week 28 2020 n/a
Week 29 2020 n/a
2011 n/a
2012 n/a
2013 n/a
2014 n/a
2015 n/a
2016 n/a
2017 n/a
2018 #30
2019 #96
2020 #52

Last Scrobbles

31. May 2020 03:49 PMAreia, BVNDITJungle (Areia Kpop Remix)
27. Mar 2020 01:43 PMBLACKPINK, AreiaBoombayah (Areia Remix)
11. Mar 2020 05:49 PMAreia, MomolandBAAM (Tropical House Remix)
25. Feb 2020 05:43 PMBLACKPINK, AreiaWhistle (Areia Kpop Fusion REMIX)
23. Feb 2020 05:37 PMAreia, MomolandBAAM (Trance Remix)
29. Jan 2020 07:55 PMAreia, Red VelvetUmpah Umpah (Areia Kpop Remix)
03. Jan 2020 02:42 PMBLACKPINK, AreiaWhistle (Areia Kpop Fusion REMIX)
01. Jan 2020 03:45 PMBLACKPINK, AreiaAs If It's Your Last (Areia Kpop Fusion Remix)
16. Dec 2019 06:04 PMHyunA, AreiaBubble Pop (Areia Kpop Remix)
11. Dec 2019 12:49 PMHyunA, AreiaBubble Pop (Areia Kpop Remix)